Měděné wolframu bar, měděné wolframových tyčí
Kobber Wolfram bar, kobber Wolfram barer
Koperen wolfraam bar, koperen wolfraam bars
Copper tungsten bar, Copper tungsten bars
Barre de tungstène de cuivre, de barres de tungstène de cuivre
Kupfer Wolfram bar, Kupfer Wolfram-bars
Rame tungsteno barra, barre di rame tungsteno
Kobber Wolfram bar kobber Wolfram barer
Barra de tungstênio de cobre, cobre barras de tungstênio
Wolfram bara de cupru, cupru Wolfram baruri
Меди вольфрама бара, медь вольфрама бары
Barra de tungsteno de cobre, barras de tungsteno de cobre
Koppar volfram bar, koppar volfram barer
Tungsten çubuğu bakır, bakır tungsten çubuklar
 
Měděné wolframu

Měděné wolframu bar

Měděné wolframu bar Měděné wolframu bar Měděné wolframu bar

1, ?í?ka x délka: (2.0-100.0mm)×(2.0-100.0mm)
2, Vysoká: 50-1000 mm
3., Hustota: 12.60-17.05 g/cm3
4. Slo?ení: W 55-90 %, Cu 10-45 %
5, Povrch: slinování povrchu, Forged povrchu, povrch země

Aplikace pro měděné wolframu bar

Z d?vodu vysoké elektrické vodivosti a nízká spot?eba jsou měděné wolframovych ty?í bě?ně pou?ívána k provádění m?í?ka siderod, olovo, podporu a elektrody pro plynové vybojky.
Odpor sva?ovací elektrody
To se integruje takové rysy wolframu a mědi jako vysokoteplotní odolnost, elektrickym obloukem ablace odpor, vysoky podíl, dobré elektrické a tepelné vodivosti, je snadno vyjmout a transpirace chlazení. Vlastní také vyhody wolframu jako vysoká tvrdost, bod tání a dodr?ování odpor. To se ?asto pou?ívá pro sva?ování a tupo elektroda s vysokoteplotní odolnost proti opot?ebení a projekce.
Elektrické zapalovací elektrody
Pou?ívá se pro elektrody plísně ze slitiny wolframu oceli a vysokou teplotou a ultra tvrdé. Spole?né elektroda má vysokou spot?ebu a nízká míra. Vysoké elektrické ablace sazba, nízká spot?eba poměr, p?esné elektroda velikosti a kvalitě vykonu zpracování mědi wolframu m??e zajistit, ?e je vyrazně zlep?ena p?esnost kus práce.
Vysoké napětí trubice elektroda
Kdy? pracuje vysoké napětí vakuové trubice, teplota kontaktní materiálu zvy?í na tisíce stupň? Celsia během několika desetin sekundy. Vysoké ablace odpor, vysoká tuhost, dobré elektrické a tepelné vodivosti mědi wolframu poskytují nezbytné podmínky pro stabilní fungování trubice.

Měděné wolframu datovy list

Grade

Cu%(WT)

W%(WT)

RWMA
Class

Density
(Min)

Electric Conductivity
(Min)

Hardness (Min)

CuW55 45±2 Balance 10 12.30g/cm3 55%IACS 125HB
CuW60 40±2 Balance   12.75g/cm3 52%IACS 140HB
CuW65 35±2 Balance ? 13.30g/cm3 50%IACS 155HB
CuW70 30±2 Balance   13.80g/cm3 49%IACS 175HB
CuW75 25±2 Balance 11 14.50g/cm3 47%IACS 195HB
CuW80 20±2 Balance 12 15.15g/cm3 42%IACS 220HB
CuW85 15±2 Balance   15.90g/cm3 35%IACS 240HB
?

Související odkazy

St?íbrná elektroda wolframu
Mě? wolframovych elektrod
Materiálové bezpe?nostní list mědi wolframu
Materiálové bezpe?nostní list mědi wolframu (PDF)
Datovy list vlastností materiálu mědi wolframu (PDF)

Language: | český | danske | Nederlands | English | française | Deutsch | italiano | norske | português | român | русский | español | Švédsky | Türk
Email : sales@chinatungsten.com
Copyright©2001 - 2011 CTIA E-biz Center All Rights Reserved